• Munkekærskolen
image

SOLRØD KOMMUNE

 

Munkekærskolens vision, mål & værdier

              

Vision:

Munkekærskolen - altid på vej!

 

Ledelsens mission:

Med baggrund i gældende lovgivning for skole og SFO, samarbejder ledelsen med medarbejderne om at nytænke, inddrage og implementere nye ideer og teorier.

 

Ledelsen vil gennem et aktivt og synligt lederskab arbejde for:

 • At udvikle og uddanne til individuel og fælles ansvarlighed og forpligtelse
 • At værdsætte andre mennesker som lige og forskellige samt have troen på, at vi kan gøre en forskel
 • At være i stand til at påtage sig et globalt medborgerskab
 • At være risikovillige

 

 

Mål:

Munkekærskolen - vi gør, hvad vi siger!

 

 • Vi vil genfinde værdigrundlaget i samværet med vores interessenter
 • Vi vil fremme et godt lege- og læringsmiljø, hvor man tør vælge og stole på egen kunnen
 • Vi lægger vægt på fællesskabet ved at være inkluderende
 • Vi arbejder for at fremme en sund livsstil
 • Vi vil inddrage nærmiljøet
 • Vi vil bevare de gode traditioner selv om vi nytænker
 • Vores samarbejde mellem skole og fritid er baseret på helhedstanken
 • Den systemiske tankegang ses gennem vores arbejde med f.eks. LP-modellen

 

Værdigrundlag:

Tydelighed og nærvær

For os betyder det:

 • vi vil stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser
 • vi vil i dagligdagen vise hinanden opmærksomhed
 • vi vil hilse på hinanden
 • vi vil kommunikere, så der er overensstemmelse mellem kropssprog, mimik og budskab
 • vi vil være anerkendende over for hinandens kompetencer
 • vi vil være det gode eksempel
 • vi vil være tydelige i vores årsplan

Humor og livsglæde

   For os betyder det:

 • vi vil skabe rammer, der giver plads og tid til humor
 • vi vil se muligheder frem for begrænsninger
 • vi vil huske at videregive gode og sjove oplevelser
 • vi vil turde at give slip
 • vi vil skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser
 • vi vil give plads til farver

Tryghed

For os betyder det:

 • vi vil skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen
 • vi vil tage udgangspunkt i fælles aftalte grundlag og regler
 • vi vil overholde ”tavshedspligten” over for børn og unge
 • vi vil udvise åbenhed overfor hinanden
 • vi vil acceptere forskelligheder
 • vi vil formidle god kontakt til hinanden
 • vi vil vise hinanden gensidig respekt og loyalitet
 • vi vil vise omsorg og støtte

Respekt

 For os betyder det:

 • vi vil være aktiv lyttende i dialogen
 • vi vil være troværdige og anerkendende
 • vi vil respektere hinandens forskelligheder
 • vi vil vise interesse og respekt for hinandens opgaver
 • vi vil være et godt forbillede
 • vi vil tale pænt til hinanden

 

 

 

Vision og mål revideret efteråret 2012